Zespoły 

góralskie

Związek Podhalan

Oddział Zakopane

1904

Rota przysięgi

 

Wpatrzony w krzyż i sztandar, uroczyście
ś l u b u j ę –
Być rzetelnym członkiem Związku
Podhalan.....
Będę sumiennie wypełniał obowiązki
Statutowe.....
Dbał o zachowanie tradycji i piękna rodnej
ziemi.....
o jej szlachetny rozwój duchowy i
materialny.....
Dołożę starań do umocnien ia godności
człowieka.....
Rodziny, ziemi ojców i niepodległości
Polski.....

Tak mi dopomóż Bóg.

Rota przysięgi

 

Wpatrzony w krzyż i sztandar, uroczyście
ś l u b u j ę –
Być rzetelnym członkiem Związku
Podhalan.....
Będę sumiennie wypełniał obowiązki
Statutowe.....
Dbał o zachowanie tradycji i piękna rodnej
ziemi.....
o jej szlachetny rozwój duchowy i
materialny.....
Dołożę starań do umocnien ia godności
człowieka.....
Rodziny, ziemi ojców i niepodległości
Polski.....

Tak mi dopomóż Bóg.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

© Copyright 2018 by Związek Podhalan Oddział Zakopane

Created  by eJanosik.pl