Zespoły 

góralskie

Związek Podhalan

Oddział Zakopane

1904

Parada Gazdowska 25 lutego w Zakopanem

Reguamin Widza Parady Gazdowskiej 2018:

 

 

1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy plenerowej Parada Gazdowska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służbowych służb mundurowych w tym: policji, straży gminnej, strażaków OSP i pracowników firmy ochroniarskiej.

 

3. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą przebywać w wyznaczonych strefach, a zarazem przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

4. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą zwracać szczególną uwagę na małoletnie dzieci i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w ocenianych przejazdach.

 

5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i koni.

 

6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo interweniować siłami służb mundurowych.

 

7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną odpowiedzialność. Nie mają oni prawa do żadnych roszczeń wobec

Organizatora, jak również do odszkodowania w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku.

21 lutego 2018

© Copyright 2018 by Związek Podhalan Oddział Zakopane

Created  by eJanosik.pl