Zespoły 

góralskie

Związek Podhalan

Oddział Zakopane

1904

Zespół regionalny imienia Bartusia Obrochty

 

 

Zespół regionalny im. Bartusia Obrochty powstał 15 września 1965 r. Założycielem
i wieloletnim kierownikiem był Tadeusz Sztromajer. Do dzisiaj głównym zadaniem zespołu jest zachowanie muzyki, śpiewu, tańca, strojów oraz obrzędów w najczystszej formie za co „Bartusie” zdobyły czterokrotnie „Złotą ciupagę” podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Dwukrotnie za wesele 1980,1993 oraz za Andrzejki 1985
i Poracke 1989. Przez 50 lat przez zespół przewinęło się ponad 1000 członków.
Podczas 50 - ciu lat swej działalności zespół występował na festiwalach i przeglądach
m in. w Anglii, Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Holandii, Jugosławii, ZSRR, NRD, Turcji, Francji, Grecji, Bułgarii, Słowacji, Macedonii czy we Włoszech oraz wielu miastach Polski. Czterokrotnie był na oficjalnej audiencji u Ojca Świętego. Zespół został nagrodzony trzykrotnie przez Ministra Kultury i Sztuki, Złotą odznaką „Za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego” Złotą odznaką „Za zasługi dla Zakopanego” oraz został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga. Obecnie zespół działa przy Związku Podhalan oddział Zakopane.

 

 

 

 

 

© Copyright 2018 by Związek Podhalan Oddział Zakopane

Created  by eJanosik.pl