Zespoły 

góralskie

Związek Podhalan

Oddział Zakopane

1904

Zespół regionalny imienia Klimka Bachledy

 

Zespół Góralski im. Klimka Bachledy z Zakopanego powstał w 1952 roku przy zakopiańskiej "Cepelii". Przy Związku Podhalan jest od 1957 roku. W swoich szeregach skupia starszych
i młodszych, którzy umiłowali bogatą kulturę podhalańskiej ziemi i tradycje wyniesione z rodzinnych góralskich domów. Od ponad pół wieku pielęgnuje tradycje, które w regionie Podhala są ciągle żywe. Dorobek artystyczny zespołu to programy i przestawienia oparte na tradycjach podhalańskich, m.in. programy: Na hali, Zaloty, Wesele góralskie, Jasełka. Oprócz muzyki, tańca czy śpiewu z regionu Podhala w skład występów wchodzą obrzędy, gra na starych instrumentach, poezja, sztuka, przedstawienia teatralne, a nawet pierwsza góralska opera pt. "Jadwisia spod Regli". Zespół im. Klimka Bachledy brał udział w powitaniu Ojca Świętego Jana Pawła II na Podhalu w 1997 roku. 

 

W ciągu 65 lat swego istnienia zespół dał ponad 2000 występów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, prezentował polską kulturę w wielu krajach świata, ma na swoim koncie liczne osiągnięcia artystyczne, nagrody i odznaczenia. Koncertuje często na cele charytatywne. Członkowie zespołu mieli także okazję odwiedzić piękne zakątki Polski i Europy, Turcję, a w latach 70-tych koncertowali w Ameryce Północnej. Ich szeroka działalność edukacyjna obejmuje również lekcje o regionie Podhala. 

 

Kierownikiem zespołu jest Zofia Kubiniec-Stanuch.

 

 

© Copyright 2018 by Związek Podhalan Oddział Zakopane

Created  by eJanosik.pl